Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische Militärpostgesellschaft

Översikt över fältpostnummer


Notera de handskrivna uppdateringarna. Det kom en strid ström av uppdateringar som skulle föras in med blyerts i nummerförteckningarna. Måste ha varit ett stort gissel för förbindelseofficerarna.
Exemplar nr 2 är tilldelat Kungl. Generalpoststyrelsen, Militärbyrån. (Dessa handlingar finns i dag på Riksarkivets filial ute i Arninge).

En sammanställning av fp-numren i ovanstånde exemplar 2 finns på sidan fp_table.

Upp    StartsidanRev. F 2011-06-01