Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische Militärpostgesellschaft

1979 M13 Kristianstadsutgåva

1979 beslöt Generalpoststyrelsen att beställa 4,8 miljoner militärbrev från Bongs Fabriker AB i Kristianstad. Breven levererades i april-augusti 1979.

Militärbrev M12 framsida

Framsidan.

Militärbrev M12 baksida

Baksidan.


M13 användes till beredskapslager och truppförband, men även till FN-förband.


Skillnad typ I och II

Typ I och II

Typ I och II


M 13 typ I och II skiljs på:
avståndet mellan nedre klipplinjen och märket är för typ I 1,5 - 1,6 mm;
för typ II 1,8 - 2,0 mm.

På typ II går högra klipplinjen en bit nedanför den undere klipplinjen.
Det förekommer också i bland smärre skillnader som kan vara till hjälp.
Typ I har ofta ett "hack" i kronans mittstapel,
typ II har ibland brott i kronans högra båge eller undre klipplinjen punktstreckad.

Typ II tycks vara vanligare än typ I.


M 13 och FN-förband

Militärbrev M13B från bitr. fältpostchef i 
				ISAF 2008. S&aauml;nt via Frankfurth-Hahn.

Militärbrev M13B från bitr. fältpostchef i ISAF Afghanistan 2008. Ankom 2008-02-26. Sänt via Frankfurth-Hahn med svensk fältpost. Kontingent Nr FS 14.


Läs mera om M 13 i MPT Nr 34 sid 39

  • Anmärkning

    1966 gjordes en beställning på M13-brev med NIO rutor för folkbokföringsnumret. Eftersom folkbokföringsnumret ersattes med det 10-siffriga personnumret brändes denna upplaga. Ett fåtal exemplar existerar dock bland samlare.


Upp    StartsidanRev. A 2011-06-01