Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische Militärpostgesellschaft

Förfalskade och efterstämplade M1:or

Stockholm 30

M1 med falsk stämpel Stockholm 30

Svarsmärke M1 med falsk stämpel Stockholm 30.

Stämpeln Stockholm 30, som förekommer på lösklippta märken, är inte postal.
Mer att läsa i Svensk Frimärksfakta 15:1Upp    StartsidanRev. B 2011-06-01