Tillbaka

SMPS Höstauktion 15 nov 2007
Auktionsvillkor för anbudsgivare:
1. Angivna utropspriser är minimipriser. Underbud accepteras ej.
2 Förfrågningar per tfn 08-540 659 76 eller 073-580 11 23  eller brev med
    svarsporto. Fotokopior 2 kr/st. Skriv till sällskapets auktionsförrättare Lars
    Lindblad, Vivelv. 36, 184 34 Åkersberga. E-mail SMPS24@msn.com
3 Anbud skickas till Lars Lindblad, Vivelv. 36, 184 34 Åkersberga, så
    att de är framme senast den angivna auktionsdagen  kl 12.00.  Telefonbud
     accepteras ej. Om e-mail användes (vilket bör undvikas) begär  läskvitto
      eller ring för att kolla om det kommit fram  i tid.
4. Anbudet är bindande och innebär ett godkännande av
     auktionsvillkoren.
5. Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud + 10 kr. Vid lika
    bud gäller först inkomna anbud. Vid endast ett anbud, går objektet till
    minimipris.
6. Provision 10 % tillkommer på auktionspriset. Dock minst 20 kr totalt.
7. Berättigad reklamation inom 30 dagar från auktionsdatum för
    singelobjekt eller felaktig beskrivning.
8. Objekten utsändes mot postförskott, alternativt förskottsfaktura. Ange
    vilket alternativ som önskas i samband med anbudet. Porto min. 20 kr
    för lösbrev plus ev. postförskottsavgift tillkommer. Rekbrev 50 kr inom
    Sverige. Alternativt kan objekten avhämtas hos sekreteraren Lars
    Lindblad, Vivelvägen 36, Åkersberga efter överenskommelse per
    telefon 08-540 659 76 eller e-mail: smps24@msn.com alt. L.lindblad@telia.com
9. Enbart medlemmar i SMPS får lämna skriftliga anbud till auktionen
Nr
Auktionslista (objektnummer enl. inlämnare)
Utropspris
1 M 1 Militärbrev stämplat Fältpost 3 30.9.29 Fa 2000 + 300 (stämpel) 800
2 M 1 Svarsbrev st. Stockholm 10 30.9.29 Fa 2500 800
3 M 2 Militärbrev obeg. Snedskuret 50
4  B st. Postanstalten 1650 (Östersund 12.5.41 Fa 350V obegagnat Fa 90 150
5 M 2 Militärbrev retusch IV obegagnat Fa 90 40
6 M 2 Militärbrev med försöksstämpel 1938 Fältpost 751 53 Fa 200 40
7 M 2 Svarsbrev st. Stockholm 26.9.32 till Fältposten Y Fa 125s 40
8 M 3 typ I svarsbrev st. Stockholm 18.11.39 Fa 500 150
9 M 3 typ I svarsbrev st. Stockholm 28.5.40 Fa 500 100
10 M 3 typ I militärbrev obegagnat med spegeltryck Fa 200 100
11 M 3 typ II svarsbrev kliché 1 st. Malmö 12.11.39 Fa 500 200
12 M 3 typ II militärbrev kliché 1 obegagnat utflutet tryck Fa 400 150
13 M 3 typ II militärbrev kliché e2 st. Tranås 18.11.39 Fa 400 150
14 M 3 typ II militärbrev kliché 2 med utfl. Fryck st. Postanstalten 1650 9.12.39
Fa 500 150
15 M 3 typ II militärbrev sliten kliché 2 obegagnat Fa 200 100
16 M 3b typ III svarsbrev st. Växjö 30.1.40 Prakt Fa 500+ (nyans) 200
17 M 3b typ III svarsbrev st. Gävle 2.12.39 Fa 500 200
18 M 3 typ III militärbrev gummist. Postanstalten 1738 (Övertorneå) 10 jan. 40
Fa 400 150
19 M 3 typ IV svarsbrev st. Halmstad 21.12.39 Fa 500 150
20 M 3 typ IV svarsmärke st. sliten kliché Fa 200ss 50
21 M 3 typ V svarsbrev st. Malmö 16.s11s.39 (på baksidan brevm. För. Norden)
Fa 500 200
22 M 3 typ V svarsbrev st. Ystad 19.5.40 Fa 500 175
23 M 3 typ V militärbrev obegagnat med ovanligt starkt sliten kliché Fa 200 125
24 M 3 typ V maskinstämplat svarsmärke med starkt spegeltryck Fa 250 kr 150
25 M 3b typ VI svarsbrev dubbelst. Lund 22.10.39 Fa 500+ (nyans) 150
26 M 3d typ VI obegagnat, kliché 2 var 7 (färgtrianglar i hörnen) Fa 125 + 100 kr 175
27 M 3 typ I-VI nmilitärbrev begagnade Fa 400/styck = 2400 800
28 M 3 typ I - VI svarsmärken, de olika tyhperna begagnade Fa 150/st = 600 kr 200
29 M 4A Militärbrev obegagnat felskuret: märkesbild förlängd 40
30 M 5 typ I militärbrev obegagnat variant Å i SVARSMÄRKE 40
31 M 6 Militärbrev maskinstämplat Stockholm 25.10.41 Facit 100 30
32 M 6 Militärbrev stämplat Skillingaryd 19.8.40 Facit 100 30
33 M 8 Militärbrev obegagnat Fa 400s 150
34 M 10B Militärbrev obegagnat var. 2: dubbeltryckt svarsmärke +SY för
SV(ERIGE) 40
35 M 11A Militärbrev obegagnat omvänt svarsmärke Fa 300 100
36 M 13I och M 13II Militärbrev obegagnade Fa 75 och 50 50
37 REK med bensinkuponger 28.9.49 50
38 REK brevframsida angående kaffelicens10.12.50 40
39 Brev till Skolskeppet Abraham Ryhdberg i Lübeck st. Stockholm 5.7.28 30
40 Låda innehållande ca 1000 obegagnade militärbrev MU1 - M 13 Bud?
41 Låda innehållande ca 600 begagnade militärbre och svarsbrev M 2 - M 12 Bud?

Tillbaka

Rev. B 2008-04-28