Tillbaka

SMPS Riktlinjer för våra föreingsauktioner "Från samlarna till samlaren"  
Auktionsvillkor för anbudsgivare:
1. Enbart medlemmar i SMPS får lämna skriftliga anbud till auktionen
2. Provision 10 % tillkommer på auktionspriset. Dock minst 20 kr totalt.
3. Angivna priser i den högra kolumnen av auktionslistan är minimipriser.
Underbud accepteras ej. Anbud lämnas skriftligt. Vid lika bud är det först
inkomna det vinnande budet. Poststämpeln eller e-mailets ankomsttid avgör.
Telefonbud accepteras ej. Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud + 10 kr. Vid endast ett ett anbud, går objektet till minimipris.
4. Inlämnarna svarar för kvalitetsbeskrivningen vilken också kontrolleras av
auktionsföreståndaren. Eventuella defekter eller brister ska anges i beskrivningen. Eftersom inte alla objekt är avbildade kan fotokopior beställas.
för 2 kr/st plus porto. Ev. kan skannade avbildningar skickas i begränsat antal,
Visning kan ev. ske efter överenskommelse med auktionsföreståndaren.
5. Angivna priser är i svenska kronor (SEK). Omräkning till annan valuta sker vid betalning.
6. Objekten utsändes mot postförskott, alternativt förskottsfaktura. Ange
.vilket alternativ som önskas i samband med anbudet. Porto min. 20 kr för lösbrev plus ev. postförskottsavgift tillkommer. Rekbrev 50 kr inom Sverige Alternativt kan objekten avhämtas hos auktionsföreståndaren.
7. Berättigad reklamation inom 30 dagar från auktionsdatum för  singelobjekt eller felaktig beskrivning.  
8. Efterförsäljning kan ske upp till 30 dagar efter auktionens slut med inlämnarens samtycke. Dessa objket säljes till minimipris plus 10 % provision.  
9. Anbudsgivare förpliktigas att stå vid givet bud och ta hand om levererade objekt samt i övrigt följa auktionsvillkoren.  
Auktionsvillkor för inlämnare:  
1. Inlämnat material skall vara "rent" och i god kvalitet. Objekten eller lotten skall beskrivas av inlämnaren. Tillåtet inlämningsmaterial till auktionerna är militära
svarsmärken, militärbrev och militära helsaker samt militärpostala blanketter och övrigt material,  som har anknytning till militär filateli eller militär posthistoria.
2 Inlämnaren skall själv åsätta önskat utropspris eller minimipris. Auktions-föreståndaren behåller dock rätten att ändra fantasipriser eller att skicka tillbaka sådant material som har orimliga utropspriser.
3. Avräkning till inlämnare sker efter hand som betalningar kommit in efter auktionens slutdatum.
.4. Eftersom auktionsföreståndaren inte kan jobba heltid med auktionerna ber vi om förståelse för att endast ett begränsat antal objekt kan tas med vid varje auktionstillfälle. Skulle det finnas mera material för auktionen ber vi få reservera detta för kommande auktioner.

Tillbaka

Rev. B 2008-04-ö28