Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische Militärpostgesellschaft


SMPS-Möten

Mötestider

Klockan 17.30 i Frimärket på Postmuseeum om inget annat anges.

Med reservation för ev. ändringar.

7 februari

Postanstaltenstämplar i Stockholm med omnejd dvs 13XX-serien varvid alla tar med sig vad de har.

4 april

Årsmöte samt att varje person tar med sig några fynd som gjorts under hösten 2017 fram till och med mars 2018 och kommenterar gjorda inköp.


Bild från ett föreningsmöte på Postmusem

Vår redaktör visar på ett
intressant objekt ur sin
samling för några
föreningsmedlemar.

Postmuseum; postkontor

Postmuseum, Lilla Nygatan 6


Lokal

Våra möten äger rum på Postmuseum. Varför inte slå två flugor i en smäll gör ett besök på Postmuseum och passa samtidigt på att träffa oss.

Upp    Startsidan


Rev. O 2013-01-06