Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische Militärpostgesellschaft


SMPS-Möten

Mötestider

Klockan 17.30 i Frimärket på Postmuseeum om inget annat anges.

Med reservation för ev. ändringar.

2017

1 februari

Ämne; Hemsidan och visning auktionsobjekt.

1 mars

Ämne; Varje deltagare tar med sig några objekt och berättar eller får svar på vad det är.

5 april

Årsmöte samt ämne; Haparanda under WW2 1939-1945.


Rev. O 2013-01-06