Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische Militärpostgesellschaft

Den norska polisutbildningen på Johannesberg

Giselher Naglitsch SSPD

Under det andra världskriget utbildades norska poliser i Sverige. Naglitsch skriver om en intressant försändelse från denna utbildning.

Brev skickat till täckadress Postbox 7304, Norska Legationen

Brev skickat till Postbox 7304, vilket var en täckadress för Norska Legationen

Mer ur innehållet

  1. Fyrkant på Post
  2. Albatross
  3. Svenska Brigaden 1918
  4. Poststämplade svarsmärken
  5. Kurirflyg
  6. Millitära försändelser med anknytning till NATO

Fråga till MPT

Ett exempel på fråga till MPT

Lösenbelagt Militärbrevkort

Varför har detta militärbrevkort lösenbelagts?

Svaret finns naturligtvis i MPT nr 67!
Rev. B 2010-09-05