Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische MilitärpostgesellschaftInnehållet i nr. 71

  1. Kontroll av militärposten vid fälttjänstövningar under 1920-talet
  2. "Sörmlandsmanövern" Generalstabens fältövningar 1929
  3. Felaktig behandlig av försändelser frankerade med svarsmärken
  4. Tilläggstjänster på militärbrev
  5. Förfalskade militärfärsändelser
  6. Kuriosa
  7. Militärbrevkort
  8. m.m.

Gestapo

.


.Beställning av MPT

MPT nr 71 kan beställas hos redaktören för 80 kronor.

-->


Upp    Startsidan


Rev. A 2013-04-02